Mrągowskie Centrum Ogrodniczo-Rolne
Profesjonalnie, sprawnie, tanio
Mrągowskie Centrum Ogrodniczo-Rolne
Profesjonalnie, sprawnie, tanio
Mrągowskie Centrum Ogrodniczo-Rolne
Profesjonalnie, sprawnie, tanio
Mrągowskie Centrum Ogrodniczo-Rolne
Profesjonalnie, sprawnie, tanio

AgroSupra S

Cena: 147.6 zł brutto / 120 zł netto ( Cena dotyczy big-bag )
Negocjacja ceny: negocjuj cenę e-mail:hurt@amiga.agro.pl
                   tel. 89 741 77 22 lub 501-257-644
Dostawa: Klientów zainteresowanych zakupem towaru w ilościach pełno samochodowych prosimy o kontakt z działem sprzedaży hurtowej tel. 89 741 77 22 lub 501257644  lub e-mail: hurt@amiga.agro.pl
Dostępność: średnia ilość
Opis:
AgroSupra S

Przeznaczenie
Nawóz mineralny AgroSupra S może być stosowany na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne. W pierwszej kolejności zaleca się przeznaczyć nawóz  AgroSupra S do nawożenia gleb o niskiej zawartości siarki oraz pod rośliny o najwyższym zapotrzebowaniu na ten makroelement. Nawóz może być stosowany na gleby o odczynie kwaśnym. Nawóz zalecany jest do uprawy polowej pod zboża, rośliny oleiste, okopowe i strączkowe, użytki zielone, warzywa.
AgroSupra S wpisuje się w zasady Efektywnego Gospodarowania Nawozami („STOP stratom azotu i fosforu”).
Skład:
AgroSupra S:
 • Nawóz WE siarkowo-wapniowy (siarczan wapnia)
 • 17% siarki i 22% wapnia w przeliczeniu na czysty składnik (siarka w ilości 42,5% SO3 , wapń w ilości 30,7% CaO)
Uwagi:
Stosując nawóz AgroSupra S rośliny są:
 • silniejsze, gdyż mają dobrze rozbudowany system korzeniowy, gwarantujący dobre zaopatrzenie
 • we wszystkie składniki odżywcze,
 • lepiej zaopatrzone w azot, który dzięki obecności siarki jest lepiej wykorzystany w roślinie,
 • dobrze zaopatrzone w siarkę i charakteryzują się większą odpornością na stresy środowiskowe,
 • chronione przed patogenami dzięki właściwościom fitosanitarnym siarki,
 • otrzymują wapń, który jest niezbędnym makroskładnikiem regulującym pobieranie innych
składników odżywczych z gleby,
 • bardziej odporne na zjawisko wylegania dzięki odpowiedniej ilości wapnia odpowiedzialnego
za budowanie błon ścian komórkowych i daje im większą elastyczność,
 
AgroSupra S dzięki właściwościom strukturotwórczym gleby przyczynia się do udostępnienia składników pokarmowych znajdujących się dotychczas w formie niedostępnej dla rośliny.
AgroSupra S wpływa bardzo korzystnie na porowatość gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne. System korzeniowy roślin uprawnych jest głębszy i zdrowszy.
 
AgroSupra S jako siarczan wapnia przyczynia się do wzrostu jakości plonowania poprzez:
 • wzrost wartości technologicznej ziarna zbóż,
 • wzrost zawartości węglowodanów w korzeniach buraka i bulwach ziemniaka,
 • wzrost wydajności i jakości oleju rzepakowego,
 • zapobieganie chorobom fizjologicznym wywołanym niedoborem wapnia i siarki,
 • efektywniejsze pobieranie i wykorzystanie azotu,
 • odblokowanie dostępu innych składników pokarmowych zawartych w glebie,
 • eliminację skutków zakwaszenia gleby, czyli unieruchomienie toksycznego glinu,
 • zapobieganie niekorzystnym zjawiskom takim jak wymywanie składników odżywczychz gleby do cieków wodnych,
 
Zasady stosowania
AgroSupra S pod rzepak i zboża ozime zaleca się stosować przedsiewnie (po zbiorze przedplonu lub przed wykonaniem orki siewnej) i dobrze wymieszać z glebą, na głębokość około 20 cm. Pod rośliny jare, termin wiosennego należy dostosować do wykonywanego kalendarza zabiegów przedsiewnych. Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSupra S możne być również używany pogłównie.
Do wysiewu nawozu można użyć szerokiej gamy siewników do wapna nawozowego z taśmą, łańcuchem lub talerzowe.
Dawki
W tabeli podano orientacyjne dawki nawożenia pod niektóre rośliny uprawne. W celu dobrania optymalnego dawkowania zaleca się przeprowadzenie analiz glebowych i dopasowanie dawki nawozu pod wymagania pokarmowe poszczególnych roślin.
Nawożona roślina Dawka nawozu [kg/ha]
Rośliny strączkowe 200 – 220
Zboża 200 – 225
Kukurydza 300 – 400
Burak cukrowy 350 – 400
Warzywa korzeniowe 350 –500
Gorczyca 400 – 450
Rzepak jary 400 – 450
Rzepak ozimy 450 – 500
Użytki zielone 400 – 600
 
Przechowywanie                    
Nawóz AgroSupra S jest dostarczany luzem lub konfekcjonowany w Big – Bagi (netto 1000 kg). Składować w pomieszczeniach zadaszonych, przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. 
Bezpieczeństwo
 • Certyfikat PCA AB, Polskie Centrum Akredytacji, Sprawozdanie z Badań nr 55/2013
 • Certyfikat Jakości nr 8/13 zgodności wymagań jakościowy nawozu mineralnego,  Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach